Wie regelmatig onze site bezoekt, heeft het vast en zeker gemerkt: de PCM-website steekt sinds eind juni in een nieuw jasje. De nieuwe look-and-feel van de site past binnen onze visie van herstelgerichte zorg op maat van de patiënt. We wilden een heldere, frisse, gebruiksvriendelijke website waar vooral (toekomstige) patiënten en hun familie snel relevante informatie op terug vinden en al een beetje de sfeer van het PCM kunnen opsnuiven.

Met de nieuwe website werd ook de nieuwe slogan gelanceerd: “Uw zorg, onze zorg”. Deze directe slogan zegt meteen waar het op staat: de zorg(en) van de patiënt, is/zijn ook onze bezorgdheid. Een volledig multidisciplinair team ondersteunt en begeleidt de patiënt op zijn weg naar herstel. Toch is dit slechts één dimensie van onze slogan. In het kader van ‘vermaatschappelijking van de zorg’, zijn we overtuigd dat ook het netwerk – de familie, vrienden en kennissen – van de patiënt ook een cruciale rol spelen in het herstelproces en het voorkomen van herval. We willen hen optimaal ondersteunen, zowel om inzicht te krijgen in de aandoening en het behandelproces, alsook om mee de zorg voor de patiënt te organiseren. Een sterk natuurlijk netwerk verhoogt de kansen op een langdurig herstel. Tot slot is het PCM als werkgever ook begaan met de zorg voor het personeel, de vele honderden medewerkers die zich dagelijks inzetten om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden. We streven naar gelukkige werknemers die zich op alle vlakken kunnen ontplooien.

Op het vlak van interne communicatie is er ook heel wat in beweging binnen het PCM. Er was al een personeelsintranet waar onze medewerkers allerlei informatie konden op terugvinden. Ook hier vonden we het tijd voor een nieuwe look. Helemaal nieuw is echter het patiënten-intranet. Wie opgenomen is in het PCM, heeft op de afdelingscomputer of in het computerlokaal toegang tot een speciale intranetsite boordevol informatie. De zorgdivisies en therapieën worden onder meer voorgesteld; de patiëntenrechten en ombudsdienst worden toegelicht; de patiënt vindt er veel praktische info m.b.t. bezoek, financiën, weekend- en verlofregeling, afspraken, … Er is ook een PCM-nieuwsrubriek met interviews met patiënten, activiteiten, etc. We hebben voor de opmaak van het patiëntenintranet vooral geluisterd naar onze patiënten zelf. Zij konden actief participeren om hun wensen kenbaar te maken. Via de interactieve ideeënbus kunnen ze blijvend suggesties doen om het verblijf binnen onze instelling aangenamer te maken.

Ook in de komende jaren wil PCM inzetten op een transparante, efficiënte communicatie met de patiënt, zijn familie en omgeving, de eigen medewerkers en de andere professionele zorgverleners. Wordt zeker vervolgd …

" Lancering nieuwe slogan, personeels- en patiëntenintranet,... "