19 maart 2018 ←Terug naar overzicht

" Lees hier het artikel van Dr. Grouwels over de deelname van patiënten aan de teamvergaderingen. "

De visie op de samenwerking met patiënten in het algemeen heeft in de laatste decennia een grote evolutie doorgemaakt. Van een sterk paternalistische visie – waarbij de arts/behandelend team als een expert besliste wat goed is voor de patiënt – evolueerde men naar een eerder consumerende houding waarbij de patiënt een bepaalde behandeling “vroeg”. Ook dit model heeft een evolutie ondergaan en momenteel streeft men zo veel mogelijk naar een samenwerkingsmodel waarbij in een overleg tussen de arts, het behandelend team en de patiënt de behandeldoelen en behandelwijze bepaald worden. Deze evolutie heeft zich zowel in de lichamelijke geneeskunde als in de psychiatrie voorgedaan.

In het PCM proberen we deze visie al lange tijd toe te passen. In de mate van het mogelijke vertrekken we vanuit de hulpvraag van de patiënt en wordt het behandelaanbod en de planning besproken. Indien mogelijk worden ook belangrijke derden (familie, partner, …) betrokken. Het behandelplan wordt in een teamvergadering vastgelegd. Hoewel het niet gemakkelijk is om aan uitgebreide gegevens te raken worden in de wetenschappelijke literatuur wel een aantal voordelen van patiëntenparticiptatie in het algemeen beschreven (bekrachtigen van patiënten, meer gedragen beslissingen, hogere patiëntentevredenheid, …)

Sinds enkele jaren hebben we op verschillende afdelingen de keuze gemaakt om patiënten te laten aansluiten op de teamvergadering en het behandeloverleg. Dit leek ons een kans om patiënten actief lid te maken van het team dat de keuze maakt rond de behandeling en de planning. Het was niet alleen voor de patiënten maar ook voor ons een grote verandering en is niet steeds gemakkelijk. Het vergt een aanpassing om niet over de patiënt maar MET de patiënt te spreken tijdens de vergadering. Het tempo van de vergadering ligt anders, het taalgebruik is anders en de teamvergadering moet goed voorbereid worden met de patiënten. We hebben daarnaast wel een aantal belangrijke voordelen opgemerkt. De meeste patiënten zijn erg tevreden dat hun stem ook gehoord wordt tijdens de vergadering en voelen zich meer lid van het team en verantwoordelijk voor hun behandeling en afspraken. Er worden geen plannen gemaakt waar de patiënt zich niet in kan vinden, dus minder onaangename verassingen achteraf. Soms komen ook belangrijke behandelaspecten waar we als team niet aan gedacht hadden aan bod. De patiënten gaan zich vaker enthousiast inzetten in de behandelen. We merken een meer open communicatie, …

Naar ons aanvoelen wegen de voordelen ruimschoots op tegen de nadelen en plannen we dit zeker verder te zetten en verder uit te werken.

Dr. Luc Grouwels