6 december 2017 ←Terug naar overzicht

Het Gezamenlijk Ethisch Comité van PCM en HFK organiseerde op 30 november een studienamiddag over Euthanasie bij psychisch lijden. Dat het thema heel actueel is, en leeft bij de medewerkers, getuigt de massale opkomst. Een 100-tal zorgverleners van PCM, PZ Heilige Familie en externe geïnteresseerden, zoals huisartsen uit de regio, hoorden hoe Axel Liégeois het model van de Broeders van Liefde toelichtte. Liégeois is zelf voorstander van wat hij ‘de middenpositie’ noemt: Euthanasie kan, mits de wettelijke voorwaarden aangevuld worden met enkele cruciale zorgvuldigheidsvereisten.

Dr. Marc Calmeyn, psychiater in het PZ OLV in Brugge, formuleerde zijn visie over dit thema. Hij is, als één van de drie auteurs van de brief die onlangs op de VRT-nieuwswebsite verscheen, een gekend tegenstander van Euthanasie bij psychisch lijden. Hijzelf is voorstander van de ‘crustatieve zorg’ als alternatief bij aanhoudend psychisch lijden.

Huisarts Dr. Emmanuel Comer is Leifarts, en heeft zelf al enkele patiënten begeleid bij hun euthanasieverzoek en de uitvoering ervan. Hij schetste het wettelijk kader en bracht enkele cijfers naar voor, waarbij we niet kunnen voorbij gaan aan het feit dat het bij meer dan 1/3 van de uitgevoerde euthanasieverzoeken in ons land, gaat om euthanasie bij psychisch lijden. Dr. Comer benadrukte, net als Axel Liégeois, het belang van een goede, persoonlijke communicatie met zowel patiënt als zijn naasten. Maar hij blijft benadrukken dat euthanasie bij psychisch lijden bespreekbaar moet blijven, en als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, het een keuze van de patiënt en zijn omgeving is, om voor euthanasie te kiezen.

Tijdens het debat achteraf had iedereen de mogelijkheid om vragen te stellen. Vooral de opmerking of euthanasie een waardige oplossing is, voor patiënten die al heel lang lijden, en anders misschien suïcide zouden plegen, en of alle psychische aandoeningen dan wel of niet “te genezen / behandelbaar zijn”, zorgde voor de nodige discussie.

Moderator Dr. Dietlinde De Man sloot de namiddag af met enkele reflecties die deze studienamiddag hebben opgeleverd. Hopelijk nemen de deelnemers deze bedenkingen mee naar de werkvloer en wordt het thema met de collega’s besproken, zodat we als zorgverlener voorbereid zijn als een patiënt de wens tot euthanasie uit. Dat moment is niet het einde, maar het begin van een traject, waar nog vele mogelijkheden en kansen liggen, om onze patiënt te ondersteunen.

" Grote opkomst voor studiedag euthanasie bij psychisch lijden op 30 november 2017 in PC Menen.     "