21 november 2017 Naar agenda ←Vorige pagina

Herstelgericht werken vindt steeds meer ingang in het Vlaamse zorglandschap. Herstel is een uniek en persoonlijk proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is gericht op het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de gevolgen die de psychische kwetsbaarheid met zich meebrengt. Sleutelbegrippen in het herstelgericht werken zijn krachtgericht werken, presentie en ervaringskennis.

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen organiseert deze boeiende kennismakingsdag voor zorgverleners (op eerste, tweede en derde lijn), ervaringsdeskundigen en familieleden die meer te weten willen komen over de visie en methodieken van het herstelgericht werken.