Zorgaanbod

Deskundige zorg op maat

Het PCM biedt voor volwassen en ouderen deskundige en specialistische behandeling aan, vertrekkende vanuit de hulpvraag die leeft bij de patiënt, zijn omgeving en/of zijn doorverwijzer, én in samenwerking met andere gezondheids- en welzijnsorganisaties van de regio.

Ons centrum biedt zorg aan voor elk psychisch of psychiatrisch probleem.

Multidisciplinaire teams zorgen voor:

  • snelle opvang, screening en diagnosestelling bij acute crisissituaties
  • oppuntstelling van de behandeling en aangepaste begeleiding na de crisis
  • mogelijkheden tot dag- of nachthospitalisatie
  • psychiatrische zorg in de thuissituatie
  • diverse mogelijkheden voor optimale reïntegratie en nazorg (o.a. diverse woon- en arbeidsmogelijkheden i.s.m. andere instanties)
  • poliklinische activiteiten.

Onder ons zorgaanbod vindt u meerdere zorgmodules die we aanbieden. Wanneer er geen specifieke doelgroepen zijn aangegeven, betekent dit dat deze module openstaat voor alle doelgroepen.