Nieuws


Getuigenis ex - patiƫnt

 

Een vijftal jaar terug ging het niet meer. Depressie. Burnout. Ik had er toen geen woorden voor. Ik had geen idee hoe ik nog vooruit moest. Ik wou dat het allemaal stopte. De vermoeidheid. De angst. Het voortslepen door de dag. Het steeds energie vinden om me sterk te houden. Het totaal vast zitten. Enkel nog denken aan hoe ik dit kon doen stoppen. Maar je kan het niet zo maar stoppen.  Het is iets dat jaren opgebouwd is. En zonder handvaten en inzichten is het moeilijk om dit om te keren.

 

Ik ben nog iedere dag dankbaar dat ik een dokter had die me begreep en steunde. Ja, het is waar, niemand kan je hieruit helpen, het is iets dat je zelf doet, maar zonder de steun en het leren inzien dat er fouten gekropen zijn in je denken is het zeer moeilijk. Praten en gewoon weten dat je niet alleen bent is zeer helpend. Op je eentje draai je maar in de cirkels. Ik heb het geluk gehad terecht te komen in de pendel te Menen waar ik overdag samen kwam met mensen die door een gelijkaardig proces gingen en waar we in contact kwamen met allerlei therapieën.  Niet alles was liefde op het eerste gezicht. Ik had nooit gedacht dat ik zou praten over problemen in groep. Nu en dan vroeg ik me ook af wat intuitief tekenen me zou helpen.  En hoe meer relaxatiesessies ik kreeg hoe nerveuzer ik werd. Maar al deze gedachten zijn een deel van het proces. We gaan er allemaal door. Maar vandaag zie ik die tijd als een van de mooiste geschenken in mijn leven. Ik geraak er niet over uitgepraat want iedereen die in deze situatie komt zou deze kans moeten krijgen.

 

Maar het is tegelijkertijd een kans die je moet grijpen met beide handen. Hoe meer je er voor open staat en hoe meer je inspanning doet, hoe meer het je helpt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk, maar als je zo diep zit heb je de steun nodig, want zelf zie je het niet meer.  En ook dit inzicht vraagt tijd. Zonder de fantastische therapeuten die zich voor ons inzetten, zonder de groep gelijkgestemden die elk op hun manier hun weg zochten, of zonder het krijgen van de nodige “psychologische” tijd, zou mijn leven er vandaag niet zo goed uit zien.  Misschien was ik dan wel, zoals soms gezegd wordt,  in een spiraal terecht gekomen waar ik niet uit kon.

 

Maar mijn verhaal is anders. Met de juiste omkadering, kreeg ik, een perfectionist en workaholic , de handvaten om weer van het leven te kunnen genieten. Om het leven weer als waardevol te ervaren. Ja, de ene dag gaat beter dan de ander, maar nu zoals iedereen. En vandaag gebruik ik nog de technieken die ik toen leerde. Voor mijn zijn de creatieve therapie en mindfulness zeer behulpzaam. Een van de krachtigste inzichten die ik leerde kwam uit de mindfulness :“ Je bent je gedachten niet “. Ik ben me later verder gaan verdiepen in mindfulness en compassietraining.  Vorige herfst kreeg ik de kans om zelf mindfulness sessies te geven voor PCM in Menen. Het was een fantastische ervaring om te kunnen doorgeven wat mezelf jaren ervoor geholpen had. Het was mooi om zien dat week na week ze kleine veranderingen in hun leven aanbrachten die hun beter deden voelen. Ze gaven aan dat omdat ik de technieken zelf doorleeft had, ze er ook kracht uit putten om er in te geloven.  

Caroline

STIP - PROGRAMMMA 2017

 

Badminton

 

Dinsdag van 17.00u tot 18.00u

 

10/01,17/01,24/01,31/01,07/02,14/02

 

Tornooi op 16/2in Oosterzele

 

Dans

 

Donderdag van 17.00u tot 18.00u

 

23/02,02/03,09/03,16/03,23/03,30/03

 

Voetbal

 

Maandag van 17.00u tot 18.00u

 

24/04,08/05,15/05,22/05,29/05

 

Zwemmen

 

Dinsdag van 17.00u tot 18.00u

 

30/05,06/06,13/06,20/06,27/06

 

Netbal

 

Donderdag van 17.00u tot 18.00u

 

24/08,31/08,07/09,14/09

 

Tornooi in Gent

 

Pingpong

 

Donderdag van 17.00u tot 18.00u

 

05/10,12/10,19/10,26/10,09/11,16/11

 

Tornooi op 21/11 in Merelbeke

Werkbezoek PZ Grensleie - parket Kortrijk - Vredegerecht Menen

Op 28 april 2016 werd een informatiemoment georganiseerd voor Politiezone Grensleie, Parket Kortrijk en Vredegerecht Menen om ons vernieuwd zorgaanbod voor te stellen. We konden rekenen op een talrijke opkomst en grote interesse. Naast het informatieve luik en een rondleiding was er ruimte om te komen tot dialoog wat enkel een nog betere samenwerking in de toekomst kan bevorderen.

Onze welgemeende dank aan SIMILES MENEN

Similes is een vereniging voor familieleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes Menen zet zich reeds jaren in voor familieleden van onze patiënten. Dit jaar mochten wij van hen een prachtig schilderij ontvangen dat zijn plaats kreeg op de zorgdivisie Waag.

Woontrainingsproject VILLA VIA laureaat Prijs van de Hoop

Woontrainingsproject VILLA VIA is een van de tien laureaten van de Prijs van de Hoop, georganiseerd door Cera en Uitgeverij Lannoo n.a.v. de wereldwijde lancering van het boek HOOP (Leo Bormans).

VILLA VIA, woontrainingsproject vanuit PCM voor patiënten met een chronische psychotische kwetsbaarheid, werd  als hoopvol project enerzijds geselecteerd door een professionele jury uit de non - profitsector en anderzijds door een jury van 5 bekende mensen (o.a. Dirk De Wachter en Jan De Cock).

Villa Via wil met deze prijs vier fietsen aankopen voor de bewoners.

Vanaf 15 december kan het algemene publiek via www.theworldbookofhope.com zelf stemmen op een van de tien laureaten die een extra publieksprijs kunnen winnen ter waarde van 1000 euro. De pubieksprijs wordt bekendgemaakt op 15 januari 2016.

Lees hier het volledige artikel.

Geert Vanacker ontvangt Prijs van de Spirituele Zorg 2015

Op de studiedag van de beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids - en welzijnszorg wordt jaarlijks de Prijs van de Spirituele Zorg uitgereikt. Binnen de beroepsvereniging werd de beslissling genomen om het ene jaar de Prijs uit te reiken aan een niet - pastor die vanuit de eigen expertise toch aandacht vraagt voor de spirituele dimensie in de zorg én het andere jaar aan een pastor of een pastorale dienst voor hun uitdrukkelijke inzet voor de spirituele dimensie die inspirerend kan werken naar andere pastores of voorzieningen toe.

Dit jaar werd de Prijs op 6 juni 2015 uitgereikt aan onze eigen pastoraal werker GEERT VANACKER. Hij is al 30 jaar pastor in ons ziekenhuis en stapte in het proefproject met professor Anne Vandenhoeck om een screeningsinstrument uit te werken voor psychiatrische ziekenhuizen. Hij werkte mee aan het experiment en verzamelde reacties en resultaten. Binnen het ziekenhuis ging hij in gesprek met directie en bestuur met het resultaat dat er op elke opnameafdeling een spirituele screening wordt gedaan.

Project UIT DE BOL! schooljaar 2015 - 2016

In december werd het beeldvormingsproject UIT DE BOL! georganiseerd voor de leerlingen uit het 5de leerjaar van de Basisschool Moorsele en De Graankorrel Kruiseke. In totaal werden 81 leerlingen bereikt.

Het project is een bundeling van werkvormen en informatie rond de thema's (sombere) gevoelens en psychische problemen. De leerlingen hun gevoelens durven laten benoemen en uiten, ook bij anderen, vormen de rode draad doorheen het project.

Naast de specifieke lessen gegeven door de leerkracht verzorgden ook 6 hulpverleners van ons ziekenhuis een workshop in de klas. A.d.h.v. muziek, een kringgesprek, beeldmateriaal en een bladdiscussie werd het thema op een interactieve wijze in de kijker geplaatst. Als afsluit konden de leerlingen hun creativiteit loslaten in een kunstwerk: 'hun eigen glazen bol'.

Binnenkort wordt het project georganiseerd in De Graankorrel Geluwe, De Kleine Prins Menen, Vrije Basisschool Wijnberg Wevelgem, Basisschool Sint Joris Menen, BlijdhoveBinnenhof Menen en Blijdhove G Gezellelaan Menen.

Voor meer informatie of inschrijving: Annelies Bruneel 056/52.14.56 of a.bruneel@cigb.be

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen overkoepelt de organisaties die aan het werk zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio Zuid-West-Vlaanderen en de belangrijke eerstelijnspartners uit de regio.

In het kader van de hervormingen van de geestelijke gezondheidszorg werkt het netwerk in de regio Waregem - Kortrijk - Menen aan de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

Daarbij wordt ingezet op preventie, behandeling (zowel in de thuissituatie, als residentieel in de ziekenhuizen) als aan rehabilitatie (door o.a. werk of vrije tijd) 

Op onderstaande link kunt u de nieuwberichten volgen.

www.psyzuid.be

Mobiel team biedt zorg thuis

Psychiatrisch Centrum Menen start met Impact en Amphora - Mobiel team biedt zorg thuis. De Krant van West - Vlaanderen 31 mei 2013. Lees hier het volledige artikel.

Aanbod vorming rond geestelijke gezondheidszorg

Door de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg (het zgn. art. 107) staat de vermaatschappelijking van de zorg voor psychiatrische patiënten centraal.

Er wordt hierbij sterk ingezet op het sneller detecteren van psychische en/of psychiatrische problemen, naast het vroeg - interveniëren en sneller toeleiden naar gepaste zorg. De GGZ - actoren willen hierbij de partners op de eerste lijn zoveel mogelijk ondersteunen in deze opdracht.

Heb je een vraag naar vorming rond GGZ - problematieken (bv. rond omgaan met borderlinepatiënten, depressie bij ouderen, psychiatrische problematieken bij jongeren, ...) dan kan je je wenden tot PZT (Psychiatrische Zorg Thuis) Vesta. Alle GGZ - partners in Zuid- West - Vlaanderen hebben werk gemaakt van een oplijsting van hun vormingsaanbod rond GGZ - problematieken.

De medewerkers van Vesta gaan dan op zoek naar de meest geschikte medewerker die de vorming op maat binnen jouw organisatie kan geven.

De kostprijs voor vorming is uniform voor de hele regio en bedraagt 50 euro per uur of 150 euro per dagdeel (+ verplaatsingskosten). De medewerkers van Vesta kan je contacteren op het telefoonnummer 056/26.11.27 of op het GSM - nr 0498/52.41.73. Je kan hen ook bereiken via e- mail: info@pztvesta.be.

Mobiele teams IMPACT EN AMPHORA

Sinds januari 2013 zijn 2 mobiele teams in regio Menen, Wevelgem en Wervik actief.

Het IMPACT - team staat in voor snelle en intensieve hulp aan huis bij mensen in een psychische crisissituatie. Na aanmelding door de huisarts of psychiater komt men binnen de 24 u thuis langs (ook tijdens het weekend). De thuiszorgbegeleiders zorgen voor intensieve begeleiding van de cliënt én zijn omgeving gedurende 4 weken. Hierdoor kan de crisis gestabiliseerd worden en kan de cliënt doorverwezen worden naar verdere geschikte hulp. Voor meer informatie kunt u terecht op het nummer 0471/12.40.56.

Het AMPHORA - team staat in voor ondersteuning in de thuissituatie bij cliënten met een langdurige ernstige psychische kwetsbaarheid. Het team ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen (o.a. wonen, werken, vrije tijd, zelfzorg, ...). Gemiddeld komt de thuiszorgbegeleider om de 14 dagen langs aan huis voor een gesprek. De aanmelding kan o.a. gebeuren door de huisarts, psychiater, thuiszorgdiensten, familie of de cliënt zelf. Voor meer informatie kunt u terecht op het nummer 0471/12.42.10, voor aanmeldingen kunt u terecht op het nummer 0498/52.41.73.